joomla social media module
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Krantje

Stand & uitslagen

Facebook

Vriendenloterij

 

Korfbalmasterz

Sponsorkliks

 • Home

heropstart trainingen

Beste spelers, trainers, ouders- en/of verzorgers,

Wij zijn blij dat we kunnen melden dat we als bestuur samen met de TC hebben besloten dat er vanaf maandag 18 mei a.s. onder strikte voorwaarden weer getraind mag worden door de seniorenteams en de A-, B-, en D-jeugd.

Onder de ouders van de E, F en Kangoeroes zal eerst een enquête gehouden worden om een inventarisatie te doen, om tóch te onderzoeken voor welk van deze teams we de trainingen weer kunnen organiseren en op welke wijze we dit kunnen doen. Voor hen moet er namelijk o.a. vervanging van de trainers geregeld worden en mogelijk ook aanpassing van het trainingsmoment.

Omdat we een strikte scheiding dienen te houden tussen de leeftijdscategorieën (jeugd t/m 12 en 13 jaar en ouder), de teams voldoende de tijd moeten krijgen voor het reinigen van de materialen, we rekening hebben gehouden met de trainingstijden van de Wizards én we ‘inkomend en uitgaand verkeer’ op hetzelfde moment willen voorkomen, worden de trainingen over meer avonden dan normaal gespreid. Ook hebben we de trainingstijd ingekort naar 45 minuten omdat er maar een beperkt aantal oefeningen gedaan kan worden. De teams die als laatste trainen, hebben daarin de vrijheid om langer dan 45 minuten door te trainen.

We hebben de volgende planning gemaakt:

Dag                       Tijd                                                                                                  Corona-Coördinator

Maandag                18.45-19.30u D-jeugd                                                                      Janita + ouder

                             20.00-20.45u Senioren 4 en Senioren 5                                             Jantine

Dinsdag                 19.15-20:00u B-jeugd                                                                       Layla

                             20.30-21.15u Senioren 1 en 2                                                           Mandy/Leander

Woensdag              19.00-19.45u A-jeugd                                                                       Thymen

                             20.15-21.00u Senioren 3 en KombiFit                                                Victor/Gert

Zaterdag                16.00-16.45u Senioren 1 en 2 (+ de vaste reserves                            Mandy/Leander

                              van 1 uit het 3e)

Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan het trainen verbonden:

 • Voordat je besluit te gaan trainen moet je de gezondheidscheck (zie bijlage Scheldevogels checklist COVID-19) hebben doorlopen. Deze is gebaseerd op het advies van het RIVM.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders deze gezondheidscheck namens hun kind moeten doorlopen.
 • Voor zowel ouders/verzorgers, trainers en korfballers, is er daarnaast nog een apart protocol (zie bijlagen). Deze zijn gebaseerd op de protocollen en adviezen vanuit de gemeente en/of het KNKV. Wij verplichten iedereen het protocol wat op hem/haar van toepassing is, goed te lezen alvorens (hun kind) te gaan (laten) trainen.
 • Voor minderjarige kinderen geldt dat ouders dit protocol verplicht zijn te lezen en te bespreken met hun kind(eren), alvorens ze hun kind naar de training laten gaan.
 • De kleedkamers en kantine zijn gesloten. Korfballers komen in sportkleding naar de Staakberg en er is dus géén mogelijkheid om te douchen.
 • In ieder team heeft de TC en het bestuur minimaal één Corona-coördinator aangewezen. Deze staan bij bovenstaande planning vermeld. Dit is veelal de trainer of de aanvoerder. Wanneer de aangewezen Corona-coördinator niet aanwezig kan zijn, wordt verwacht dat hij/zij een vervanger regelt. Hierin is het verplicht bij een jeugdploeg om dit een vervangende trainer te laten zijn. Bij de senioren een vervangende trainer of aanvoerder. De aangewezen Corona-coördinator is verplicht de taakomschrijving (zie bijlage) goed door te lezen vóór de eerste training.

Wij wensen jullie veel sportplezier! Mochten er nog vragen of bijzonderheden zijn, dan horen we deze graag!

Lees meer

Update KNKV i.v.m. coronavirus

Update 16 maart 21.00 uur

Het KNKV heeft kennisgenomen van de additionele maatregelen, die het kabinet 15 maart heeft afgekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Het huidige pakket aan kabinetsmaatregelen - ook gelet op de toespraak van premier Rutte van 16 maart - heeft voor dit moment de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Geen KNKV-finales en -evenementen op 4 en 5 april
Door de meest recente kabinetsmaatregelen kunnen de Korfbal Leaguefinale in Rotterdam Ahoy (4 april) en de Dameskorfbal Zaalfinale in Eindhoven (5 april) geen doorgang vinden op de oorspronkelijke datum. Ditzelfde geldt voor het Korfbalcongres, dat voorafgaand aan de Korfbal Leaguefinale gepland stond. Het KNKV onderzoekt of de wedstrijden en/of evenementen op een later moment alsnog georganiseerd kunnen worden.

Over de specifieke afwikkeling (lees: zaalcompetitie) van de Cashback World Korfbal League, de Hoofdklasse, de Hoofdklasse A-jeugd, de Dames Topklasse én de bijbehorende evenementen neemt het KNKV uiterlijk maandag 6 april aanstaande een besluit of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

Wedstrijdkorfbal (zaal)
Alle nog geplande wedstrijden in het wedstrijdkorfbal worden afgelast. Over de afwikkeling van de zaalcompetitie in het wedstrijdkorfbal - dus rangschikking en promotie- en degradatieregeling  - neemt het KNKV uiterlijk vrijdag 20 maart een besluit.

Breedtekorfbal (zaal)
Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft het KNKV besloten alle nog geplande duels in de zaalcompetitie van het breedtekorfbal – inclusief de duels die na 6 april gepland stonden – af te gelasten. Met inachtneming van de huidige reglementen heeft het bondsbestuur besloten om de zaalcompetitie 2019/2020 in het breedtekorfbal als niet gespeeld te beschouwen. Het breedtekorfbal kent strikt reglementair gezien geen kampioenschappen, zodat dit hierop officieel ook geen invloed heeft.

Voor de indelingen voor de zaalcompetitie 2020/2021 zijn de gevolgen minimaal, omdat het breedtekorfbal al enige jaren op basis van sterkte wordt ingedeeld.

Veldcompetitie
Het KNKV heeft besloten alle duels in de (voorjaars-)veldcompetitie tot en met donderdag 16 april af te gelasten. Uiterlijk maandag 6 april aanstaande komt het KNKV met een besluit over de volledige veldcompetitie of op een eerder moment als de situatie daarom vraagt.

De voorbereidingen van de programmering van de veldcompetitie gaan vooralsnog in aangepaste vorm door. Hierover komt KNKV in de komende dagen met nadere informatie.

Veel gestelde vragen en antwoorden
Het KNKV ontvangt momenteel logischerwijs enorm veel vragen en het lukt ons niet om iedereen persoonlijk antwoord te geven. Hiervoor vragen wij begrip van de betrokken verenigingen, korfballers en fans. Zodra er over de genoemde zaken meer duidelijkheid is, zal het KNKV voorzien in antwoorden op de meest gestelde vragen.

‘Met z’n allen het beste ervan maken’

KNKV-voorzitter Rob Meijer: “Dit is voor iedereen een vervelende situatie, waar we met z’n allen het beste van moeten maken. We zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die we nu voor de competities treffen, leiden tot de in deze situatie best mogelijke scenario’s. We doen er als KNKV alles aan om onze verenigingen en leden zo goed mogelijk bij te staan en wensen iedereen veel sterkte bij de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus.”

 

Met vriendelijke groeten,

 

KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND 

KNKV | Postbus 417 |  3700 AK Zeist  |  Woudenbergseweg 56-58  |  0343-499600  | 

De Zaalwacht

Nu het zaalseizoen er langzaam weer aankomt, is er ook weer de zaalwacht. Hieronder wat duidelijke richtlijnen, over de taken van de zaalwacht.

Er worden altijd twee zaalwachten per blok ingepland. Dit heeft ermee te maken dat ons scorebord boven staat. Vandaar dat er één zaalwacht achter het scorebord zal zitten. Deze zaalwacht zal zich bezighouden met de stand en met de tijd. De andere zal beneden zijn en vanuit daar de boel in de gaten houden en het speelschema in de gaten houden. Deze zaalwacht zal ook de scheidsrechter ontvangen en afspraken maken. Denk hierbij aan afspraken of de klok op 1 minuut aan het einde van de eerste en tweede helft gestopt moet worden, maar geef ook door of we op tijd kunnen beginnen. Tevens is de taak om palen, korven en ballen te wisselen. Dit gebeurt ook vaak in combinatie met de coaches.

Lees meer

Welpendag 2019

Het Scheldevogels Welpentoernooi van 9 november gaat helaas niet door vanwege te weinig aanmeldingen. We zien iedereen graag volgend jaar weer.

Van de P.R.Commissie

 


Dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni heeft Scheldevogels gecollecteerd voor het oranje fonds.

We hebben totaal € 1111,91 opgehaald waarvan de helft voor de vereniging is.

De online collecte en de scan collecte is nog niet bekend.

Weer een mooi bedrag voor Scheldevogels!

Ellie, Eline, Geo, Jasper, Jolanda, Leander, Mandy, Merijn, Michael, Paul, Thomas, Tim, Victor, Wouter ontzettend bedankt voor het collecteren en Ilja bedankt voor de gastvrijheid.

We hebben een record bedrag opgehaald, super.
in 2017 € 1098,00 en in 2018 € 912,27.

 

Meer artikelen...

Waar vind je ons clubhuis?

Wie zijn wij?

Korfbalvereniging Scheldevogels werd op 19 september 1977 opgericht in Bergen op Zoom. 

Met diverse jeugd- en seniorenteams komt de vereniging uit in de KNKV korfbalcompetitie in West-Brabant.


Clubhuis (veld)

Staakberg 4A

4613 BL Bergen op Zoom

0164-250389